A ORGACCMM debate sobre a lei estatal de montes

Celebrouse en Pontevedra a Comisión para debater a proposta de modificación da lei estatal de montes.

Un debate absurdo e farragoso pois era preciso ter tres textos diferentes na man para falar dunha modificación, a ley 43-2003, a reforma de 2006 e a proposta de modificación 2014. A metade do debata todos estabamos perdidos. Iso será o que pretendían con esta reforma, o quitar as ganas de entendela?.

Como é posible tanta reforma?. Unha lei de montes estatal debería ter unha vixencia de 100 anos mínimo, algo falla, ou as leis son moi malas ou son moi malos os xestores.

A proposta de lei é altamente regresiva, si houbo algún avance nas anteriores, nesta elimínanse, como por exemplo:

Cualifica aos montes veciñais como privados quitándolles a súa clasificación peculiar.

Elimina a cualificación de política dos montes reducíndoa a política forestal.lei

Promove a desaparición de terras agrarias permitindo cultivos enerxéticos nas mesmas e converténdoas por iso en “monte”.

Promove a recentralización da política do monte, eliminando consellos consultores do estado e creando órganos de “coordinación” que quitan competencias autonómicas. Eliminan os órganos medioambientais dos consellos consultivos.

Elinina a participación cidadá e sectorial.

Elimina as autorizacións de corta en cultivos forestais, xa nin sequera manteñen as formas.

Promove o uso dos montes logo dos incendios para fins alleos ao monte.

Promove a entrada de vehículos a motor no monte por defecto, cando por agora por defecto está prohibido.

Deixa sen capacidade aos axentes forestais.

En xeral, unha modifiación lesiva, unha vez máis, para o monte galego.

 

Europa devolve o Programa de Desenvolvemento Rural (2014/2020) á Xunta

A Comisión Europeia de Agricultura ven de devolver o Programa de Desenvolvemento Rural (2014/2020), presentado pola Consellaria do Medio Rural e do Mar. Os argumentos esgrimidos para esta devolución, son relativos ao xeito de elaboralo e ao contido do Programa.

Proceso de elaboración. A Consellaria do Medio Rural e do Mar, elaborou o Pograma de Desenvolvemento Rural 2014/2020, documento, sen:

Informar dos criterios polos que se seleccionaron os membro do chamado Comité de Socios . – Contemplar a divulgación oportuna, nin o acceso a información relevante, nin o tempo para que os socios puideran analizar e comentar os documentos preparatorios, nin as canles dispoñibles para facer preguntas, nin, cales das observacións se tiveron en conta.

Acompañar a listaxe dos axentes territoriais e sectorIais que participaron na elaboración do Programa .

Incluír a listaxe de actividades futuras nas que deban participar os interlocutores sectorIais para que, trás aprobar o Programa, mellorar a súa execución.

Contido do Programa. A Comisión Europea de Agricultura devolveu o Programa de Desenvolvemento Rural 2014/2020, porque a Consellaría do Medio Rural e do Mar, elaborouno :

Priorizando as diversas Administracións Públicas nas axudas de todas as medidas (agrogandeiras, servizos básicos as populacións, monte )

Contemplando so criterios económicos para as concesións das axudas.

-Non dando respostas para as concentracións das terras, cando existe o Banco de Terras e existían as Unidades de Xestión Forestal .

Considerando as plantacións de eucalipto como de grande valor natural e as especies de crecemento rápido como cultivos enerxéticos.

Chamando restauracións dos hábitats a forestacións encubertas

Ademais de que, ao respecto da Consellaría do Medio Rural do goberno bipartito, o orzamento do Programa de Desenvolvemento Rural, redúcese en 302 millóns de euros, a xestión antidemocrática e impresentable da actual Consellaría, vai significar, na práctica, que ate ben entrado o ano 2016 non se porá en marcha o Programa de Desenvolvemento Rural 2014/2020, coas consecuencias negativas para o rural galego.

A Alianza Rural para un medio rural galego vivo (Adega, CIG,FRUGA e ORGCCMM), entende que esta situación debe ser coñecida pola sociedade galega e debatida nas asembleas xerais dos distintos Grupos de Desenvolvemento Rural existentes na nosa nación. Mais, como tamén entendemos que a cuestión é un tema de país, estamos a manter xuntanzas cos grupos políticos do parlamento galego para transladarlles esta preocupación e que esixan responsabilidades na cámara.

Reforma da Lei de montes do Estado

O Consello de Ministros aprobou a reforma da Lei de montes que busca simplificar a xestión forestal. A lei regula figuras novas e outras novidades: os terreos queimados poderán cambiar de uso de forma excepcional para evitar que os incendios intencionados impidan actuacións de interese xeral.

A reforma, unha vez máis, non contempla os montes veciñais ademais de incluir modificacións que empeoran a nosa situación.

É por iso que compre revisar o articulao para poder presentar alegacións. A Xunta reitora da ORGACCMM fará unha xoirnada para a revisión da mesa e preparción de alegacións.

Para poder consultar a documentación, fixemos unha recompilación coas leis 2003, 2006 e modificación 2015, que podes descargar aquí.

En apoio á manifestación en defensa do galego

asfillasQueremos Galego prevé unha manifestación masiva a favor do galego o 8 de febreiro.

A ORGACCMM decidiu o apoio á manifestación baixo o lema O MONTE COA LINGUA GALEGA. A lingua, igual que os montes veciñais, forman parte do noso patrimonio. Igual que os petróglifos que están no monte, igual que os carballos, castiñeiros, freixos, que as abrótegas, o dentabrú, os mentrastes, o rabisaco, a raposa, o furaño, o buxato, a saramela, e todo ser vivinte que habita os montes.

O medio ambiente que nos rodea configurou o xeito de comprender o mundo, de falar e de nomealo. Por iso a veciñanza comuneira debemos defender o noso porque é o futuro.

O 8 de febreiro a Compostela, en defensa do idioma.

En apoio da convocatoria do 22N

imxA CIG apoia a manifestación en defensa dos Montes en Man Común do vindeiro sábado 22 en Compostela

A Mancomunidade de Montes de Vigo fleta buses para a manifestación do sábado en Santiago

Nota de prensa: Convocan unha manifestación para el 22 de novembro para que a Xunta condone “falsas débedas” a montes veciñaies

Sermos Galiza: “Comuneir@s acusan a Xunta de poñer o monte veciñal “en mans de xestores privados”

Difusión da manifestación do 22 de novembro

As débedas (supostas e falsas) que teñen as comunidades de montes consorciadas ou conveniadas, ademais de ter erros contables (sempre en contra das comunidades de montes), son inxustas xa que parten de un roubo. Arrincan de cando o réxime franquista usurpoulle os montes veciñais a veciñanza comuneira, para entregarllos a diversas administracións públicas .

corunha.info

Campaña da FRUGA en apoio da manifestación 22N

Campaña de apoio á manifestación do 22 de novembro en Compostela.

Manifestación nacional o sábado, 22 de novembro, em Compostela
Compostela, 13 de novembro de 2014.- Os montes veciñais en mao común ocupan 1/3 do territorio da Galiza (650.000 has). Están xestionados democraticamente por unhas 3.000 comunidades, que reunen aproximadamente uns 250.000 veciños e veciñas comuneiros/as. O monte veciñal é unha seña de identidade propia de Galiza, somente hai esta figura en Galiza e no norte de Portugal.
Na etapa franquista o monte veciñal foille roubado aos seus legitimos propietarios, os veciños e veciñas comuneiros, para ser entregado a diversasadministracións públicas. Xa nos posfranquismo procedeuse á devolución, nalgúns casos incompleta, aparecendo a figura dos consorcios e dos convenios.
Os consorcios e os convenios é un acordo entre quen ten a lexitima propiedade do monte e a administración forestal, correspondendolle a esta a xestión do mesmo. A adminstración forestal nunca presentou as contas claras e cando se ve oblida a presentalas resulta que as e os comuneiros sempre resultan debedores da administración.
A nova lei de montes de Galiza (lei 7/2012), na súa disposición transitoria novena, dí que se no mes de agosto de 2016 as comunidades que teñan os seus montes con convenios ou consorcios non pagan o saldo deudor estarán obrigadas a asinar un contrato con unha empresa forestal privada. Nesto consiste o roubo legal que prepara a Xunta de Galiza do PP.
A lei de montes do estado Español (lei 43/2003) permite a condonación das débedas dos montes coveniados ou consorciados, sempre que o titular da terra se comprometa a xestionala mediante un instrumento de xestión. Non hai ningunha razón legal, xurídica e técnica que impida condonar as débedas do monte veciñal conveniado ou consorciado.
Demandamos da Conselleria do Medio Rural e do Mar:
Condonación das falsas débedas dos montes veciñais con convenios ou consorcios.
Plan orzamentario para a posta en valor dos nosos montes. Por un monte multifuncional.
Proceder de imediato aos deslindes de todos os montes veciñais por conta da administración.
Reinvestimento diferenciado, atendendo ás condicións sociais, demográficas e economicas.
Fiscalidade propia para os montes veciñais, non ao Imposto de Sociedade. Por unha fiscalidade galega.

Web FRUGAmanifruga1