Difusión da manifestación do 22 de novembro

As débedas (supostas e falsas) que teñen as comunidades de montes consorciadas ou conveniadas, ademais de ter erros contables (sempre en contra das comunidades de montes), son inxustas xa que parten de un roubo. Arrincan de cando o réxime franquista usurpoulle os montes veciñais a veciñanza comuneira, para entregarllos a diversas administracións públicas .

corunha.info

Campaña da FRUGA en apoio da manifestación 22N

Campaña de apoio á manifestación do 22 de novembro en Compostela.

Manifestación nacional o sábado, 22 de novembro, em Compostela
Compostela, 13 de novembro de 2014.- Os montes veciñais en mao común ocupan 1/3 do territorio da Galiza (650.000 has). Están xestionados democraticamente por unhas 3.000 comunidades, que reunen aproximadamente uns 250.000 veciños e veciñas comuneiros/as. O monte veciñal é unha seña de identidade propia de Galiza, somente hai esta figura en Galiza e no norte de Portugal.
Na etapa franquista o monte veciñal foille roubado aos seus legitimos propietarios, os veciños e veciñas comuneiros, para ser entregado a diversasadministracións públicas. Xa nos posfranquismo procedeuse á devolución, nalgúns casos incompleta, aparecendo a figura dos consorcios e dos convenios.
Os consorcios e os convenios é un acordo entre quen ten a lexitima propiedade do monte e a administración forestal, correspondendolle a esta a xestión do mesmo. A adminstración forestal nunca presentou as contas claras e cando se ve oblida a presentalas resulta que as e os comuneiros sempre resultan debedores da administración.
A nova lei de montes de Galiza (lei 7/2012), na súa disposición transitoria novena, dí que se no mes de agosto de 2016 as comunidades que teñan os seus montes con convenios ou consorcios non pagan o saldo deudor estarán obrigadas a asinar un contrato con unha empresa forestal privada. Nesto consiste o roubo legal que prepara a Xunta de Galiza do PP.
A lei de montes do estado Español (lei 43/2003) permite a condonación das débedas dos montes coveniados ou consorciados, sempre que o titular da terra se comprometa a xestionala mediante un instrumento de xestión. Non hai ningunha razón legal, xurídica e técnica que impida condonar as débedas do monte veciñal conveniado ou consorciado.
Demandamos da Conselleria do Medio Rural e do Mar:
Condonación das falsas débedas dos montes veciñais con convenios ou consorcios.
Plan orzamentario para a posta en valor dos nosos montes. Por un monte multifuncional.
Proceder de imediato aos deslindes de todos os montes veciñais por conta da administración.
Reinvestimento diferenciado, atendendo ás condicións sociais, demográficas e economicas.
Fiscalidade propia para os montes veciñais, non ao Imposto de Sociedade. Por unha fiscalidade galega.

Web FRUGAmanifruga1

Asemblea en Tomiño

Asemblea de montes veciñais en Toñiño, convocada pola ORGCCMM na campaña de difusión da mobilización do 22 de novembro. Explicando a problemática dos montes conveniados ou consorciados e os retos aos que se enfrontan. Así mesmo, convidouse á deputada do BNG Tereixa Paz para explicar de primeira man as súas intervencións no parlamento na defensa dos montes do Baixo Miño, expropiados pola Xunta para o novo vial. A veciñanza sen terreo e sen cobrar a expropiación, eis o sometemento e latrocinio do común.ASEM2 ASEM1

Mobilización do 22 de novembro

As débedas (supostas e falsas) que teñen as comunidades de montes consorciadas ou conveniadas, ademais de ter erros contables (sempre en contra das comunidades de montes), son inxustas xa que parten de un roubo. Arrincan de cando o réxime franquista usurpoulle os montes veciñais a veciñanza comuneira,  para entregarllos a cartel1pkdiversas administracións públicas .

Este, e outros moitos máis, son os motivos que enervaron á veciñanza comuneira e levaron á ORGCCMM a responder convocando a manifestación do día 22 de novembro solicitando á Consellaría de Medio Rural e do Mar a que nos orzamentos Xerais da Xunta de Galiza para o ano 2015 se dote dunha partida orzamentaria para a condonación das débedas dos montes conveniados e/ou consorciados.

Pola anulación das falsas débedas coa administración nos montes conveniados e/ou consorciados.

 

Podes descargar aquí os materiais:

Cartaz grande, Tamaño DIN2

Cartaz en baixa resolución, tamaño DIN4

Panfleto

NON AO ROUBO DO MONTE VECIÑAL

,

Na defensa do monte veciñal conveniado e/ou consorciado

Diante da ameaza que pendura sobre os montes conveniados e/ou consorciados, a ORGCCMM vai poñer en marcha diferentes iniciativas:

Campaña divulgativa da problemática.

Xuntanzas coas organizacións políticas parlamentarias.

Edicións de materiais de difusión.

Elaboración dunha moción para ser presentada nos concellos. Este é o borrador para baixar.

Convocatoria dunha manifestación en Santiago o día 22 de novembro.

Pola anulación das falsas débedas coa administración nos montes conveniados e/ou consorciados.