Estrutura e funcionamento

A ORGACCMM é unha entidade de caracter asociativo, composta polas comunidades de montes do país asociadas.

O seu máximo órgano de goberno é a Asemblea Xeral.

Dispón dunha Xunta Directiva con caracter executivo que asume a direción da entidade entre asembleas.

Dispón duns estatutos aprobados na Asemblea Constituínte do 16 de xaneiro de 1999.

Convoca anualmente as Asembleas da ORGACCMM

Organiza bianualmente os Congresos de montes