Acerca de organizacion galega de montes

A organización colectiva das comunidades de montes, ten como obxectivo a xestión do monte, fomentar a participación da veciñanza en todas as decisións que se tomen e, a través de prácticas participativas, promocionar os valores democráticos e de responsabilidade mutua co propósito de xerar unha veciñanza plenamente capaz e dinamizadora da súa vitalidade social.

MANIFESTACIÓN. Domingo 22 de abril ás 12,00 h en Compostela

Coas últimas modificacións da Lei de Montes Veciñáis en Man Común xunto a revisión do Plano Forestal de Galiza, o Partido Popular quere ROUBAR o monte veciñal as Comunidades de Montes. A Consellería de Medio Rural convertese en xuiz e parte para declarar un monte veciñal en estado de abandono, e intervilo por causas burocráticas  e administrativas  como non elexir a xunta rectora a tempo, incumplir algún artigo da Lei de Montes de Galiza ou da de Prevención e Defensa contra os Lumes Forestáis. Con elo xustifica a entrega do monte a unha empresa privada por 50 anos sen posibilidade de recuperación nese período. Ademáis pretende DESCLASIFICAR  montes veciñais que teñan entre os seus usos o social.

O Partido Popular, quere PRIVATIZAR e DESCLASIFICAR os montes veciñáis en man común para que desapareza do Noso País ésta forma de posuir que temos os galegos e galegas. Fica claro que para éste grupo o Medio Rural non ten futuro. Polo tanto, só interesa para a implantación de aproveitamentos agresivos, que non xeran valor engadido, ou equipamentos e instalacións para as elítes (campos de golf, centros comerciáis, urbanizacións de luxo,…).

Na revisión do Plano Forestal de Galiza fica clara esa idéa cando apostan por incrementar a superficie de eucalipto, potenciar os cultivos enerxéticos, e non polas madeiras de calidade das frondosas, ou pola multifuncionalidade.

                NOS, a veciñanza comuneira, e o pobo galego en xeral, temos que parar éste ROUBO do monte veciñal e con elo a destrucción do Medio Rural. Temos a obriga de movilizarnos e acodir a MANIFESTACIÓN organizada pola ORGANIZACIÓN GALEGA DE COMUNIDADES DE MONTES, apoiada por FRUGA, CIG, SLG, ADEGA, ATRIFOGA e APDR. Terá lugar o vindeiro Domingo 22 de Abril de 2018, as 12,00 horas en Santiago de Compostela, con saída dende a Estación de Renfe.

 

Iniciativa lexislativa popular

A ORGACCMM, conxuntamentes con Adega, Fruga e Cig, elaborou unha proposición de lei por iniciativa lexislativa popular para a protección e mellora dos habitats de boque autoctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais .

Para que esta proposición de lei se debata no Parlamento Galego e preciso a recollida de , alo menos , 10.000 sinaturas, antes do 24 de Marzo de 2018.

 

Se queres votar unha mán nesta recollida de sinaturas,podes pedir os pregos   chamando a ORGACCMM.

Enlace ADEGA

Texto aquí

 

Axudas para accións silvicolas de prevención de danos causados polos incendios

ORDE DE AXUDAS.

No Diario Oficial de Galiza do dia 8 de Xaneiro de 2018 sae unha liña de axudas para  accions silvicolas de prevención de danos causados aos montes por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación  e do valor medioambiental dos montes.

 

As accions que se poden solicitar son:

1-Tratamentos silvicolas (desbreces ,podas , clareos  ) coa finalidade de prevención de incendios.

2-Tratamentos silvicolas(claras, podas , talas de formación ,desbroces) e plantacions puntuais de determinados arbores ,directamente vinculadas aos valores ecolóxicos dos montes que non teñan caracter productivo .

 

As cuantidas das axudas son do 100%  e o prazo de presentación das solicitudes e de 30 dias hábiles contados a partir do dia seguinte da publicación no DOGA, máis información .

AXUDAS  PARA A PREVENCION E LOITA CONTRA OS LUMES FORESTAIS.

-No Diario Oficial de Galicia do dia martes 19 de Decembro de 2017, saeu publicada a orde para que as comunidades de montes veciñais poidan solicitar axudas para a prevención e loita contra os lumes forestais. O prazo de  presentación das mesmas remata o dia 20 de xaneiro dd 2018. E teñen que ser presentadas obrigatoriamente por via electrónica .

-Hai duas liñas de axudas : Control selectivo do combustibel e construción de puntos de auga .A superficie mínima para poder solicitar as axudas e de 100has. Hai posibilidades de facer os traballos, que somentes poden ser  mecanicados, por medios propios .

-As actuacions que se poden facer son:

+Control selectivo en areas de cortalumes, faixas auxiliares de pistas, desbroce en  rexenerado natural. A subvención e do 100% .

+Construción de puntos da agua .Esta actividade tamén será subvencionada ao 100% .

LUMES NUNCA MAIS

CONCENTRACIÓNS URXENTES CONVOCADAS  BAIXO O LEMA NUNCA MAIS
Ante a gravidade do acontecido como consecuencia dos lumes sufridos esta fin de semana, a Mancomunidade de Montes do Val Miñor convoca, en réxime de auto convocatoria, unha concentración para hoxe, luns 16 de outubro, ás 20:00 horas no Paseo da Ramallosa, no concello de Nigrán. Faise un chamamento á participación de toda a veciñanza dos tres concellos do Val Miñor.
Así mesmo a ORGACCMM amosa o seu apoio e solidariedade aos familiares das persoas falecidas nos lumes, agradece a toda a veciñanza a entrega e solidariedade nos labores voluntarias contraincendios, así como a tod@s @s profesionais pois sabemos que dan todo o que poden e máis.
Por tanto compartimos e convocámosvos a participar nas mobilizacións.

VII XORNADAS DE MONTES E MEDIO AMBIENTE

A  Mancomunidade de Montes Comunais en Man Común do Val Miñor, organiza este vindeiro sánado a VII XORNADAS DE MONTES E MEDIO AMBIENTE en Gondomar.

Consideramos que os temas tratados son de interese xeral polo que agradecemos a difusión dos contidos para convidar á veciñanza a participar nas mesmas, que terán lugar o sánado 29, a partir das 18:00 h no centro Neural de Gondomar.

Compromiso por un medio rural vivo

Trece entidades que desenvolven as súas actividades no medio rural asinan un manifesto de compromiso por un medio rural vivo. Este documento foi enviado xa a todas as organizacións políticas que participan nas eleccións galegas.

Adega, Amigos da Terra, APDR, Apropiga, CIG, Comité en Defensa do Monte Galego, FEG, Fruga , ORGACCMM, Ovica, SLG, Sos Coello de Monte e Unitega fan fronte común en defensa dun rural con futuro.

O manifesto apela á modificación da Lei de Montes co fin de que se recoñeza a titularidade comunitaria; para dotar a administración pública galega dun órgano específico para atender as necesidades da propiedade comunal; para condonar falsas e inxustas débedas dos montes veciñais conveniados ou consorciados; para que o reinvestimento obrigado na mellora dos montes veciñais sexa segundo os planos de ordenación e atendendo ás características do monte e da veciñanza comuneira e para que a Administración competente en materia de montes asuma o compromiso de realizar os deslindes dos montes veciñais.

Manifesto

Nova de prensa Sermos Galiza

Artigo de opinión de Xosé Alfredo Pereira, Presidente da ORGACCMM