Reforma da Lei de montes do Estado

O Consello de Ministros aprobou a reforma da Lei de montes que busca simplificar a xestión forestal. A lei regula figuras novas e outras novidades: os terreos queimados poderán cambiar de uso de forma excepcional para evitar que os incendios intencionados impidan actuacións de interese xeral.

A reforma, unha vez máis, non contempla os montes veciñais ademais de incluir modificacións que empeoran a nosa situación.

É por iso que compre revisar o articulao para poder presentar alegacións. A Xunta reitora da ORGACCMM fará unha xoirnada para a revisión da mesa e preparción de alegacións.

Para poder consultar a documentación, fixemos unha recompilación coas leis 2003, 2006 e modificación 2015, que podes descargar aquí.