O medio ambiente como moeda de cambio

O medio ambiente (persoas, territorio e vida), non pode ser un cromo intercambiábel, nin unha moeda de cambio. Non pode ser considerado como un departamento, un estanco. As diversas actividades que se leven a cabo nun lugar concreto, deben levarse, tomando as medidas necesarias para a defensa e a protección do medio ambiente.
Artigo se Xosé Alfredo Pereira, aquí